Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 06/03/2017 ]
 

Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ mặt hàng xăng RON 92: không cao hơn 18.022 đồng⁄lít; Xăng E5: không cao hơn 17.760 đồng⁄lít.
        Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 06 tháng 3 năm 2017 là: 65,677 USD/thùng xăng RON 92; 67,093 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 66,214 USD/thùng dầu hỏa; 322,919 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

    Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 194/BTC-QLG ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.716,86 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).
    Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT; căn cứ khoản 1 Công văn số 172/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về áp dụng biện pháp trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5; căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu, Công văn số 37/BTC-QLG ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở, Công văn số 194/BTC-QLG ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu; nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:
1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.
1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng như sau:
- Xăng khoáng: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít);
- Xăng E5: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít).
2. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:
- Xăng RON 92: giảm 76 đồng/lít;
- Xăng E5: giảm 58 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: tăng 142 đồng/lít;
- Dầu hỏa: tăng 76 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 55 đồng/kg.
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở:
- Xăng RON 92: không cao hơn 18.022 đồng/lít;
- Xăng E5: không cao hơn 17.760 đồng/lít;
- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.447 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 12.834 đồng/lít;
- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.378 đồng/kg.
3. Thời gian thực hiện
- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 06 tháng 3 năm 2017.
Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*
(19/02/2017 - 05/3/2017)

TT

Ngày

X92

Dầu hoả

DO 0,05

FO 3,5S

1

19/2/17

2

20/2/17

      67.270

        66.400

     67.270

     323.020

3

21/2/17

      67.450

        66.660

     67.240

     323.790

4

22/2/17

      65.370

        66.410

     67.210

     320.810

5

23/2/17

      66.540

        66.800

     67.580

     323.100

6

24/2/17

      66.510

        66.490

     67.210

     322.930

7

25/2/17

8

26/2/17

9

27/2/17

      66.820

        66.900

     67.520

     330.090

10

28/2/17

      65.470

        66.490

     67.030

     328.270

11

1/3/17

      64.810

        65.910

     67.240

     324.360

12

2/3/17

      63.460

        65.490

     66.750

     317.080

13

3/3/17

      63.070

        64.590

     65.880

     315.740

14

4/3/17

15

5/3/17

Bquân

65.677

66.214

67.093

322.919

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).
Nguồn "CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH"

CÁC TIN KHÁC
 
 

     

 


Đang online: 70

Số lượt truy cập: 953506