Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 18/03/2017 ]

V/v góp ý Nghị quyết về việc quy định về mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Tải về:
- Dự thảo Tờ trình
- Dư thảo Nghị Quyết

CÁC TIN KHÁC
 
 

     

 


Đang online: 21

Số lượt truy cập: 953452