Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 13/03/2017 ]

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (Tải về tại đây)

CÁC TIN KHÁC
 
 

     

 


Đang online: 18

Số lượt truy cập: 953448