LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ :       Từ :  Đến :  
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ hai 11/11/2019
07:00- Họp giao ban đầu tuần;
- Họp Đảng ủy Sở về công tác cán bộ
NB:Ban Giám đốc; Lãnh đạo các phòng p/họp 1 STCBan Giám đốc
08:30Họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (3245)- TT Tỉnh ủy;- A.Thông dự Hội trường Tỉnh uỷTT Tỉnh ủy
14:00Họp triển khai thực hiện Thông báo số 680-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (3248) - Đc Bí Thư TU; A.Thông dự Hội trường Tỉnh uỷĐc Bí Thư TU
16:00Ban Giám đốc nghe phòng QLNS báo cáo về các hồ sơ xây dựng nghị quyết: NQ về thu tiền sử dụng đất Trồng lúa, NQ về xây dựng dự toán NSNN 2020, NQ về Quyết toán NSNN năm 2019 NB:Ban Giám đốc;(P.QLNS c/bị) p/họp 1 STCBan Giám đốc
Thứ ba 12/11/2019
08:00Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 tại các đơn vị (3901) - A.Thành dự; QLNS cùng dự Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
09:00Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 thảo luận về tình hình KTXH 10 tháng, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2019 (3228)

A.Thông dựHội trường Tỉnh uỷ
14:00Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (3228)A.Thông dựHội trường Tỉnh uỷ
15:00Tiếp đoàn Cán bộ 389/TP Hà nội đến làm việc (GM) - A.Thành; Lãnh đạo các đơn vị 389/KH; VP sở P/họp 1 STC
Thứ tư 13/11/2019
07:00Ban Giám đốc nghe phòng QLNS báo cáo về các hồ sơ xây dựng nghị quyết: NQ về thu tiền sử dụng đất Trồng lúa, NQ về xây dựng dự toán NSNN 2020, NQ về Quyết toán NSNN năm 2019NB:Ban Giám đốc; (P.QLNS c/bị) p/họp Giám đốcBan Giám đốc
07:00 Họp UBND tỉnh nghe: Ban QLDA ĐTXD các Công trình Nông nghiệp & PTNT báo cáo đề xuất tham gia dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), vay vốn ADB. (không có GM)- UBND tỉnh chủ trì; A.Thông dự (P.QLNS &P.TCĐT) P/họp 2 UBNDUBND tỉnh
07:15A.Bé dự họp UBND tỉnh nghe: (888)
- Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của KTNN đối với Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư. 
- Ô Tài chủ trì; A.Bé dự (P.QLNS &P.TCĐT) P/họp 2 UBNDÔ Tài
08:00Dự lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới (886) A.Bé dự Trung tâm Hội nghị và nhà khách tỉnh
08:30Họp Tiểu ban Vật chất Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 (3254) A.Thông dựp/họp A Tỉnh ủy
10:00Ban Giám đốc nghe phòng TCHCSN báo cáo các hồ sơ xây dựng nghị quyết do phòng tham mưu dự kiến thông qua tai kỳ họp HĐND thứ 9 khóa VI NB:Ban Giám đốc;(P.TCHCSN c/bị) phòng họp Giám đốcBan Giám đốc
10:00Làm việc với Ngân hàng Thế giới (890)- Ô.Tài chủ trì; A.Bé dự P/họp 1 UBNDÔ.Tài
10:30Ban Giám đốc nghe phòng QLGCS báo cáo về các hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do phòng tham mưu dự kiến thông qua tại kỳ họp HĐND thứ 9 khóa VI và UBND tỉnh. NB: Ban Giám đốc;(P.QLGCS c/bị) phòng họp Giám đốcBan Giám đốc
14:00Dự họp Ban Biên tập Báo cáo chính trị (372) -Đ/c Hồ Văn Mừng; A.Thành dự. Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyĐ/c Hồ Văn Mừng
14:00
Làm việc với đoàn công tác hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề xuất Dự án CRIEM tại Văn bản số 5753/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ (Không có GM)
- Đoàn công tác HDTC chủ trì; A.Thông dự UBND tỉnhĐoàn công tác HDTC
14:00Làm việc với Văn phòng Sở về rà soát các nội dung liên quan đến công tác Kế toán NB: A.Thông chủ trì; Chánh văn phòng, kế toán. p/họp Giám đốcA.Thông
14:00Họp Hội đồng tư vấn đặt tên đường tỉnh Khánh Hòa. (Không có GM)- Ô.Tài chủ trì;- A.Thành dự P/họp 2 UBNDÔ.Tài
Thứ năm 14/11/2019
07:00Sinh hoạt định kỳ của CBCC để nghe phổ biến giáo dục pháp luật NB:- A.Thông chủ trì; (VP) p/họp 1 STCA.Thông
08:00Kiểm tra cải cách hành chính năm 2019 tại các đơn vị (3582) - A.Thành dự (QLNS cùng dự) Phòng GDĐT Khánh Vĩnh
08:00Họp Hội đồng quản lý Quỹ Trợ giúp nhân đạo tỉnh (3253)- A.Thông dự (TCHCSN c/bị) Hội chữ thập đỏ
08:00Dự Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VII  (1147) - A.Bé dự Đảng ủy khối
Thứ sáu 15/11/2019
07:30Tiếp công dân.
+ Buổi sáng từ 7h30-11h30;
+ Buổi chiều 14h đến 17h.
- Chánh Thanh tra; (VP-TTra) Phòng Tiếp công dân
08:00Họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, Khoá VI về tài chính ngân sách do Sở Tài chính tham mưu (891) - Ô.Tài chủ trì; A.Thông dựPhòng tiếp khách quốc tếUBND tỉnh
14:00Làm việc với Ông Nguyễn Văn Hòa về làm rõ nội dung đơn (220)- Phòng Thanh Tra p/họp 1 STC
14:00Họp UBND tỉnh thông qua một số nội dung báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, Khoá VI về phát triển KTXH, ĐTXDCB và dự thảo Nghị quyết do Sở KHĐT tham mưu (892)- Ô.Tài chủ trì; A.Thông dự Phòng tiếp khách quốc tếÔ.Tài
GHI CHÚ:
Lần 2 - 10:40 ngày 12/11/2019