Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 04/04/2017]
Quyết định về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Sở Tài chính Khánh Hòa
Xem chi tiết Quyết định số 58/QĐ-STC ngày 31/3/2017 tại đây 
[Đăng ngày 08/03/2017]
V/v triển khai thu các loại phí, lệ phí từ ngày 01/01/2017
Công văn 437/STC-TCHCSN
Bảng tổng hợp các loại phí, lệ phí
[Đăng ngày 18/02/2017]
Về việc triển khai Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 18/02/2017]
V/v triển khai Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 17/02/2017]
V/v triển khai Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính 
Công văn 504/STC-QLGCS
Thông tư 145/2016/TT-BTC
[Đăng ngày 16/02/2017]
Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/02/2017]
Hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình (xem công văn hướng dẫn 355/BTC-HCSN tại đây)
[Đăng ngày 20/01/2017]
Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
Phụ lục 1
Phụ lục 2

[Đăng ngày 20/01/2017]
Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
Danh sách .xls
[Đăng ngày 15/01/2017]

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng vé xe trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 từ ngày 12/01/2017 đến ngày 06/02/2017 chiều từ TP.HCM đi Khánh Hòa và ngược lại mua đúng giá vé mà các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh đã kê khai với Sở Tài chính, ngày 10/01/2017, Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 107/TB-STC thông báo giá cước xe ô tô của các đơn vị vận tải tuyến cố định vận chuyển hành khách từ TP.HCM đi Khánh Hòa và ngược lại trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 từ ngày 12/01/2017 đến ngày 06/02/2017 (tức từ ngày 15/12 âm lịch đến mùng 10 Tết Đinh Dậu 2017). Đồng thời, Sở Tài chính còn cung cấp 02 đường dây nóng để các các tổ chức, cá nhân liên hệ thông báo những sai phạm về giá cước xe phục vụ tết Đinh Dậu 2017.

Xem đầy đủ Thông báo số 107/TB-STC tại đây

     

 


Đang online: 84

Số lượt truy cập: 892247