Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 14/08/2018]
Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế độ quản lý, tình hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn NN tại doanh nghiệp. (xem chi tiết Thông tư 45/2018/TT-BTC Tại đây)
[Đăng ngày 09/08/2018]
Quyết định số 1223/QĐ-BTC ngày 27/7/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả NSNN điện tử giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và Kho bạc Nhà nước.
(xem chi tiết Quyết định số 1223/QĐ-BTC tại đây)
[Đăng ngày 09/08/2018]
     Triển khai Kế hoạch Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Lực lượng điều tra viên của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến cá nhân, tổ chức có thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước hoặc có sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế và một số trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
1. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2018 (trong và ngoài giờ hành chính). 
2. Địa điểm: tại trụ sở làm việc, nhà riêng hoặc trực tiếp tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế.  Sở Nội vụ đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ điền phiếu khảo sát và tạo thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua điều tra sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn. Trân trọng thông báo./. 

[Đăng ngày 08/08/2018]
Nghị định số 94/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về nghiệp vụ quản lý nợ công
(xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 26/07/2018]
Xem chi tiết hướng dẫn tại Nghị định số 93/2018/NĐ-CP Tại đây
[Đăng ngày 10/07/2018]
Công văn số 7602/BTC-HCSN ngày 26/6/2018 v/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 461 ngày 27/4/2018 của Bộ Tài chính (xem chi tiết công văn tại đây)
[Đăng ngày 09/07/2018]
Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/07/2018]
Thông tư 36/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/07/2018]
Công văn số 7020/BTC-NSNN về cơ chế tài chính quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại QĐ số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng chính phủ (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 05/07/2018]
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
     

 


Đang online: 33

Số lượt truy cập: 1061843