Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 07/12/2018]
1. Tên cơ quan có tài sản: Sở Tài chính Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 04 Trần Phú, thành phố Nha Trang;
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 
- Tên tài  sản: Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
- Số lượng, chất lượng của tài sản: Gồm 01 đầu máy, 01nồi cơm điện, 06 chiếc xe đạp, 01 chiếc xích lô, 06 điện thoại di động các loaiị, 04 chiếc xe máy (toàn bộ các tài sản trên đã qua sử dụng);
- Giá khởi điểm của tổng các loại tài sản trên: 11.535.000 đồng;
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản;
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: Các ngày 07/12/2018, 10/12/2018 - 11/12/12/2018 tại Sở Tài chính Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 04 Trần Phú, thành phố Nha Trang.
Sở Tài chính Thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được cấp phép hoạt động theo quy định liên hệ với Sở Tài chính để đăng ký tham gia dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định hiện hành./.

[Đăng ngày 07/12/2018]
Thông tư số 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Thông tư số 90/2018/TT-BTC.
Phục lục Thông tư số 90/2018/TT-BTC.
     

 


Đang online: 17

Số lượt truy cập: 1109945