Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 27/07/2017]
Thông tư Số: 48/2017/TT-BTC quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 26/07/2017]
Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 26/06/2017]
Giá bán xăng dầu ngày 20/6/2017
Quyết định số 308/PLXPK-QĐ-GĐ ngày 20/6/2017
[Đăng ngày 31/05/2017]
Danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 251/TB-UBND 
Thông báo số 252/TB-UBND 
[Đăng ngày 17/05/2017]
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (xem chi tiết công văn số 4260/BTC-HCSN ngày 30/3/2017 tại đây)
[Đăng ngày 11/05/2017]
Triển khai áp dụng Kê khai giá dịch vụ lưu trú trực tuyến
(xem chi tiết công văn triển khai áp dụng tại đây)
[Đăng ngày 04/04/2017]
Quyết định về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Sở Tài chính Khánh Hòa
Xem chi tiết Quyết định số 58/QĐ-STC ngày 31/3/2017 tại đây 
[Đăng ngày 08/03/2017]
V/v triển khai thu các loại phí, lệ phí từ ngày 01/01/2017
Công văn 437/STC-TCHCSN
Bảng tổng hợp các loại phí, lệ phí
 
 

     

 


Đang online: 77

Số lượt truy cập: 933761