Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 31/05/2017]
Danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 251/TB-UBND 
Thông báo số 252/TB-UBND 
[Đăng ngày 17/05/2017]
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng (xem chi tiết công văn số 4260/BTC-HCSN ngày 30/3/2017 tại đây)
[Đăng ngày 11/05/2017]
Triển khai áp dụng Kê khai giá dịch vụ lưu trú trực tuyến
(xem chi tiết công văn triển khai áp dụng tại đây)
[Đăng ngày 04/04/2017]
Quyết định về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Sở Tài chính Khánh Hòa
Xem chi tiết Quyết định số 58/QĐ-STC ngày 31/3/2017 tại đây 
[Đăng ngày 08/03/2017]
V/v triển khai thu các loại phí, lệ phí từ ngày 01/01/2017
Công văn 437/STC-TCHCSN
Bảng tổng hợp các loại phí, lệ phí
[Đăng ngày 18/02/2017]
Về việc triển khai Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 18/02/2017]
V/v triển khai Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 17/02/2017]
V/v triển khai Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính 
Công văn 504/STC-QLGCS
Thông tư 145/2016/TT-BTC
[Đăng ngày 16/02/2017]
Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/02/2017]
Hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình (xem công văn hướng dẫn 355/BTC-HCSN tại đây)

     

 


Đang online: 9

Số lượt truy cập: 917993