Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 07/04/2018]
V/v Kê khai giá dịch vụ lữ hành trực tuyến mức độ 3 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 03/04/2018]
5761/STC-TCĐT Hướng dẫn thủ tục hoàn trả vốn NSNN, nguồn vốn có nguồn gốc từ NSNN đầu tư các công trình cấp nước tại các khu đô thị, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 01/04/2018]
v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 30/03/2018]
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
2. Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.
Xem chi tiết Nghi định 41/2018/NĐ-CP tại đây
[Đăng ngày 27/03/2018]
50/2017/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị  (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 27/03/2018]
151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 27/03/2018]
167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 19/03/2018]
Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 của Bộ Tài chính sửa đỏi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của NĐ số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 19/03/2018]
Thông tư 11/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 13/03/2018]
2086/BTC-KBNN v/v ghi đầy đủ các thông tin trên chứng từ chi NSNN và mẫu biểu đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi theo quy định (xem chi tiết tại đây)
 
 

     

 


Đang online: 63

Số lượt truy cập: 1011432