Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 24/10/2019]
Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/3/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 02/10/2019]
Về việc rà soát giá tính thuế tài nguyên và tham gia ý kiến để xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020:
- Công văn số 3411/STC-QLG&CS;
- Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 30/9/2019

     

 

Đang online: 18

Số lượt truy cập: 1365875