Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 12/04/2019]
Dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam (Tải về)
[Đăng ngày 11/04/2019]
UBND thị xã Ninh Hòa thông báo thi tuyển chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã năm 2019, xem chi tiết thông báo tại đây
[Đăng ngày 27/02/2019]
Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 14/02/2019]
Thông tư 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. (xem chi tiết Thông tư Tại đây)
     

 


Đang online: 43

Số lượt truy cập: 1165012