Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 27/05/2018]
Sở Tài chính phối hợp với Cục Quản lý công sản tổ chức tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công:
- Thời gian: 01 ngày 04/6/2018 (thứ hai)
- Địa điểm: Hội trường 46 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Đề nghị các đơn vị đăng ký tên cán bộ tham dự và mua tài liệu gửi về Sở Tài chính trước ngày 30/5/2018.
Chi tiết liên hệ: Lê Thị Hải Hà - 0258.3826741 hoặc 0903578448
Xem nội dung chi tiết Giấy mời  tại đây
Các văn bản liên quan v/v hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Tải về Tại đây

[Đăng ngày 03/05/2018]
Công văn số 3781/BTC-QLCS ngày 03/4/2018 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn khấu trừ số tiền ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
(xem chi tiết công văn 3781/BTC-QLCS tại đây)
[Đăng ngày 03/05/2018]
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn định giá, lập phương án thoái vốn và tổ chức bán đấu giá phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần do UBND tỉnh Khánh Hoà làm đại diện chủ sở hữu (theo thư chào giá từ số 1426 đến 1430/STC-TCDN ngày 18/4/2018 của Sở Tài chính Khánh Hoà) (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 07/04/2018]
V/v Kê khai giá dịch vụ lữ hành trực tuyến mức độ 3 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 03/04/2018]
5761/STC-TCĐT Hướng dẫn thủ tục hoàn trả vốn NSNN, nguồn vốn có nguồn gốc từ NSNN đầu tư các công trình cấp nước tại các khu đô thị, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 01/04/2018]
v/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 30/03/2018]
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
2. Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.
Xem chi tiết Nghi định 41/2018/NĐ-CP tại đây
[Đăng ngày 27/03/2018]
50/2017/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị  (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 27/03/2018]
151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 27/03/2018]
167/2017/NĐ-CP Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (xem chi tiết tại đây)
 
 

     

 


Đang online: 53

Số lượt truy cập: 1045099