Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 08/11/2019]
Góp ý Dự thảo Về việc ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- Tờ Trình;
- Quyết định
[Đăng ngày 08/11/2019]
Góp ý dự thảo về việc ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
- Tờ trình;
- Quyết định;
[Đăng ngày 01/11/2019]
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi từ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020
-Dự thảo Nghị quyết
[Đăng ngày 14/08/2019]
Góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn Chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước 
- Dự thảo Thông tư;
- Phụ lục đính kèm

     

 

Đang online: 17

Số lượt truy cập: 1365884