Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 09/07/2019]
Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 12/04/2019]
   UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1033/QĐ-STC ngày 10/4/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Danh mục gồm 14 thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài chính, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2019.
(xem chi tiết Quyết định 1033/QĐ-STC ngày 10/4/2019 Tại đây)
[Đăng ngày 31/01/2019]
  Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh ngày 17/01/2019, Hội đồng thẩm định tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 21/11/2018]
 Với mục tiêu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận Một cửa, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp cải cách hành chính.
 
Ảnh minh họa – nguồn: Báo Hải quan

     

 

Đang online: 24

Số lượt truy cập: 1365828