Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 31/01/2019]
  Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh ngày 17/01/2019, Hội đồng thẩm định tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố kết quả chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 21/11/2018]
 Với mục tiêu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ phận Một cửa, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp cải cách hành chính.
 
Ảnh minh họa – nguồn: Báo Hải quan
[Đăng ngày 08/09/2018]
UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, chính thức khai trương vào ngày 31/8/2018.
Với thông điệp “Vào một địa chỉ, có tất cả”, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh là đầu mối thống nhất của tỉnh trên mạng Internet, cung cấp trực tuyến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp mọi thông tin, dịch vụ, tiện ích hành chính công; tiếp nhận, giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua 1 địa chỉ duy nhất là hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn. (xem tiếp)

[Đăng ngày 09/08/2018]
     Triển khai Kế hoạch Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm 2018 được phê duyệt tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Lực lượng điều tra viên của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến cá nhân, tổ chức có thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước hoặc có sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế và một số trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
1. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2018 (trong và ngoài giờ hành chính). 
2. Địa điểm: tại trụ sở làm việc, nhà riêng hoặc trực tiếp tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế.  Sở Nội vụ đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ điền phiếu khảo sát và tạo thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua điều tra sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn. Trân trọng thông báo./. 

[Đăng ngày 25/07/2018]
Thông báo v/v trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính qua dịch vụ bưu chính công ích (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 18/06/2018]
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1695/QĐ-UBND v/v Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tại tỉnh Khánh Hòa
(xem chi tiết 1695/QĐ-UBND tại đây)
[Đăng ngày 18/03/2018]
Công văn số 2415/UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017 (xem chi tiết Tại đây)

[Đăng ngày 26/01/2018]
Ngày 26/01/2018, Sở Tài chính đã Ban hành Kế CCHC hành chính năm 2018 của Sở Tài chính Khánh Hòa với 07 mục tiêu trọng tâm, trong đó tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định hóa các quy định, quy trình, chính sách về đầu tư hỗ trợ vào doanh nghiệp, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.
Tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hàh chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính... (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 22/01/2018]
     Ngày 19/01/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND v/v Phê duyệt và công bố chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2017. 
     Xem chi tiết Quyết định số 216/QĐ-UBND tại đây
     

 


Đang online: 51

Số lượt truy cập: 1164948