Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 09/01/2018]
Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/01/2018]
Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 (xem chi tiết tại đây)
Phụ lục
[Đăng ngày 08/12/2017]
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2017
V1 CPI 11 2017.pdf
V3 CPI 11 2017.pdf
V3 CPI 11 2017.pdf
V5 CPI 11 2017.pdf
V5 CPI 11 2017.pdf
[Đăng ngày 01/12/2017]
Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017, xây dựng dự toán năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách năm 2018-2020
Các biểu mẫu đính kèm xem tại đây
[Đăng ngày 20/10/2017]
1. Về thu ngân sách nhà nước:
Thực hiện thu cân đối NSNN 9 tháng đạt 843 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó:
a) Thu nội địa: thực hiện thu 9 tháng đạt 663,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Do tăng trưởng sản xuất công nghiệp chưa được cải thiện, một số ngành sản xuất có đóng góp số thu lớn cho ngân sách thậm chí còn giảm so với cùng kỳ năm trước1, nên tiến độ thực hiện các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh nhìn chung đạt thấp, trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 60,1% dự toán, tăng 3,3%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 66,3% dự toán, tăng 13,5%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 60,1% dự toán, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Mặc dù có khó khăn như nêu trên, nhưng số thu nội địa về tổng thể vẫn đạt khá so với cùng kỳ năm trước (tăng 11,4%), chủ yếu nhờ các khoản thu như: thu về nhà, đất đạt 119,7% dự toán, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2016; thuế thu nhập cá nhân đạt 74,9% dự toán, tăng 21,1%; thu phí và lệ phí (bao gồm cả lệ phí trước bạ) đạt 83,5% dự toán, tăng 51,3%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 90,7% dự toán, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2016.
Cơ quan Thuế đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế và quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác thu thuế, thực hiện nghiêm quy chế "một cửa", áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế, hoàn thuế... Qua đó, tăng thêm thu cho NSNN, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.
b) Thu từ dầu thô: thực hiện thu 9 tháng đạt 34 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán đạt 10,19 triệu tấn, bằng 82,9% kế hoạch, giá dầu thanh toán bình quân đạt 53,37 USD/thùng, cao hơn 3,37 USD/thùng so với giá tính dự toán.
c) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thực hiện 9 tháng đạt 214 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ gần 71,4 nghìn tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 142,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2016.
Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng ước đạt 308,5 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho NSNN tăng mạnh (như: kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 32,9%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 28,3%, chất dẻo nguyên liệu tăng 14,9%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 41,3%; sắt thép các loại tăng 16,1%...), là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo tiến độ thu ngân sách đạt khá. Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan cũng đã tập trung triển khai các giải pháp quản lý thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch nhiệm vụ hiện đại hóa ngành hải quan đến năm 2020; giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh về thủ tục hải quan, tạo thuận lợi và giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính hải quan cho doanh nghiệp.
Tóm lại, tính đến hết tháng 9/2017, tiến độ thu NSNN vẫn thấp so với yêu cầu dự toán và mức thực hiện cùng kỳ năm trước, trong đó: thu ngân sách trung ương đạt khoảng 63,2% dự toán, do tiến độ các khoản thu nội địa đạt thấp; thu ngân sách địa phương cơ bản đạt khá (bình quân đạt khoảng 79% dự toán); tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương thu đạt thấp so với tiến độ yêu cầu và cùng kỳ năm trước.
2. Về chi ngân sách nhà nước:
Tổng chi NSNN 9 tháng đạt 904,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó:
a) Chi đầu tư phát triển: thực hiện 9 tháng đạt 166,6 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% dự toán, tăng 4,1% cùng kỳ năm 2016.
b) Chi trả nợ lãi: thực hiện 9 tháng đạt 75,35 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2016, đảm bảo thanh toán kịp thời các nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết.
d) Chi thường xuyên: thực hiện 9 tháng đạt 659,25 nghìn tỷ đồng, bằng 73,6% dự toán, tăng 7% so cùng kỳ năm 2016; đáp ứng kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ chi theo dự toán và tiến độ triển khai của đơn vị sử dụng ngân sách. Cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách, bảo đảm quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, thực hiện quản lý, điều hành sử dụng nguồn dự phòng NSNN chặt chẽ, đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Bên cạnh đó, đã xuất cấp gần 109 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.
3. Về cân đối ngân sách nhà nước:
Đến hết tháng 9/2017, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, trong đó bội chi ngân sách trung ương khoảng 69% dự toán; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi.
Như: khai thác dầu thô và khí thiên nhiên 8 tháng giảm 10,1%; sản xuất, lắp ráp ô tô giảm 4,5%; sản xuất điện thoại di động giảm 0,8%; sản xuất thuốc lá giảm 0,2%...
[Đăng ngày 13/10/2017]
Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 11/07/2017]
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đến ngày 30/6/2017
Xem chi tiết tại đây
12
     

 


Đang online: 12

Số lượt truy cập: 1188762