[Đăng ngày 01/01/2015]
Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa
[Đăng ngày 01/01/2015]
Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa
[Đăng ngày 12/11/2013]

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6036/UBND-KT ngày 23/10/2013 về việc thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật giá trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 13375/BTC-QLG và Công văn số 13376/BTC-QLG ngày 04/10/2013.

Sở Tài chính đề nghị các siêu thị, các đại lý kinh doanh các nhãn hàng sữa và sản phẩm từ sữa trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

            --------------------------------------------------------------------------------------------


12

 
 

 

     

 

Đang online: 9

Số lượt truy cập: 489110