Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 01/07/2019]
Vật giá - Công sản - Email: pvgcs.stc@khanhhoa.gov.vn
 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1  Nguyễn Thị Phương       Thảo   Phó Phụ trách phòng  3827894   ntpthao.stc@khanhhoa.gov.vn
 2  Phan Đặng Tấn      Huy    P.Trưởng phòng    3827894  pdthuy@khanhhoa.gov.vn
 3  Lê Thị Kim    Oanh  Chuyên viên    3827894  ltkoanh@khanhhoa.gov.vn
 4  Huỳnh Thị Thanh  Dung   Chuyên viên   3827894  httdung@khanhhoa.gov.vn  
 5  Trần Quốc        Hiển  Chuyên viên  3827894  tqhien@khanhhoa.gov.vn
 6  Vũ Thị Kim     Ngân  Chuyên viên  3826741  vtkngan@khanhhoa.gov.vn 
 7  Nguyễn Thị  Thu  Hằng  Chuyên viên   3826741  ntthang@khanhhoa.gov.vn 
 8  Ngô Đức      Thành    Chuyên viên  3826741   ndthanh@khanhhoa.gov.vn
 9  Nguyễn Hồng  Đức  Chuyên viên  3826741  nhduc@khanhhoa.gov.vn

[Đăng ngày 25/11/2016]

Về việc rà soát, đối chiếu xe ô tô hiện có tại các cơ quan, đơn vị với kết quả sắp xếp lại xe ô tô của các đơn vị theo tiêu, chuẩn định mức quy định.

Tải vể:

- Công văn 5034/STC-QLGCS ngày 25/11/2016;

- Phụ lục kèm theo.

[Đăng ngày 09/09/2016]
Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh có cơ sở thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 về việc ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. (xem chi tiết Quyết định số 2656/QĐ-UBND tại đây)
[Đăng ngày 08/09/2016]

Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh có cơ sở thực hiện mua sắm tài sản tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 về việc Công bố danh mục mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (xem chi tiết Quyết định số 2641/QĐ-UBND tại đây)

 

[Đăng ngày 28/07/2016]
Để tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp cận thông tin liên quan đến danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng kê khai giá cước vận tải với Sở Tài chính, Sở Tài chính đăng tải nội dung Thông báo số 377/TB-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh (xem tại đây)
[Đăng ngày 20/07/2016]

    Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 174/QLG-NLTS ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị.

    Xem đầy đủ nội dung Công văn số 174/QLG-NLTS ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính tại đây

[Đăng ngày 14/07/2016]

Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá 15 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 150/QLG-NLTS ngày 13/6/2016 của Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị.

Xem đầy đủ nội dung Công văn số 150/QLG-NLTS ngày 13/6/2016 của Bộ Tài chính tại đây
[Đăng ngày 06/07/2016]

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô định kỳ trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 2757/TB-STC ngày 06/7/2016 thông báo giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quý II năm 2016 trên cơ sở tổng hợp giá cước kê khai của 70 đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh;

Xem đầy đủ Thông báo số 2757/TB-STC tại đây.
[Đăng ngày 04/07/2016]
Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh có cơ sở tính hỗ trợ, ổn định đời sống và ổn định sản xuất cho các trường hợp bị thu hồi đất để thực hiện dự án, Sở Tài chính đã có công văn số 2722/STC-VGCS ngày 04/7/2016 về việc Giá gạo để tính hỗ trợ, ổn định đời sống và ổn định sản xuất (xem chi tiết công văn số 2722/STC-VGCS tại đây)
[Đăng ngày 25/05/2016]

Sở Tài chính Khánh Hòa tổ chức bán thanh lý đối với tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh như sau:

- Loại tài sản bán: 07 xe mô tô các loại;

- Giá khởi điểm: 7.521.000đồng;

- Hình thức bán: Trọn lô 07 xe mô tô các loại;

- Phương thức bán: Chào giá cạnh tranh;

- Thời gian đăng ký mua từ ngày 01/6/2016 đến 16 giờ ngày 03/6/2016;

- Thời gian tổ chức bán vào lúc 14h30 ngày 06/6/2016 tại phòng họp số 5 Sở Tài chính Khánh Hòa, số 04 Trần Phú Nha Trang;

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, liên hệ Phòng Vật giá Công sản Sở Tài chính Khánh Hòa, số 04 Trần Phú Nha Trang để đăng ký mua. 


Nội dung chi tiết công văn số: 2079/TB-STC xem tại đây

     

 

Đang online: 24

Số lượt truy cập: 1362039