Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 11/08/2016]
Để tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp cận thông tin liên quan đến danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng kê khai giá cước vận tải với Sở Tài chính, Sở Tài chính đăng tải nội dung Thông báo số 377/TB-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh (xem tại đây)
[Đăng ngày 20/07/2016]

    Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 174/QLG-NLTS ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị.

    Xem đầy đủ nội dung Công văn số 174/QLG-NLTS ngày 05/7/2016 của Bộ Tài chính tại đây

[Đăng ngày 14/07/2016]

Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá 15 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 150/QLG-NLTS ngày 13/6/2016 của Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị.

Xem đầy đủ nội dung Công văn số 150/QLG-NLTS ngày 13/6/2016 của Bộ Tài chính tại đây
[Đăng ngày 25/05/2016]

Sở Tài chính Khánh Hòa tổ chức bán thanh lý đối với tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh như sau:

- Loại tài sản bán: 07 xe mô tô các loại;

- Giá khởi điểm: 7.521.000đồng;

- Hình thức bán: Trọn lô 07 xe mô tô các loại;

- Phương thức bán: Chào giá cạnh tranh;

- Thời gian đăng ký mua từ ngày 01/6/2016 đến 16 giờ ngày 03/6/2016;

- Thời gian tổ chức bán vào lúc 14h30 ngày 06/6/2016 tại phòng họp số 5 Sở Tài chính Khánh Hòa, số 04 Trần Phú Nha Trang;

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, liên hệ Phòng Vật giá Công sản Sở Tài chính Khánh Hòa, số 04 Trần Phú Nha Trang để đăng ký mua. 


Nội dung chi tiết công văn số: 2079/TB-STC xem tại đây
[Đăng ngày 25/05/2016]

Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá 04 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty CP Sóng Thần Hà Nội, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 106/QLG-NLTS ngày 04/5/2016 của Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị.

Xem đầy đủ nội dung Công văn số 106/QLG-NLTS tại đây
[Đăng ngày 25/05/2016]

Để tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế vốn cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nội dung quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đăng tải Công văn số 2042/STC-VGCS ngày 20/5/2016 hướng dẫn thực hiện cụ thể các nội dung quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.

Xem đầy đủ nội dung Công văn số 2042/STC-VGCS tại đây
[Đăng ngày 20/05/2016]

Thực hiện quy định tại Nghị định số 83⁄2014⁄NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39⁄2014⁄TTLT-BCT-BTC; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể:

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 5 năm 2016 là 54,873 USD/thùng xăng RON 92; 53,734 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 53,697 USD/thùng dầu hỏa; 220,875 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Như vậy, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới tại kỳ điều hành này so với kỳ điều hành trước liền kề tăng 1,217 USD/thùng đối với xăng RON 92 (tương ứng +2,3%); tăng +1,754 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S (tương ứng +3,4%); tăng +1,234 USD/thùng đối với dầu hỏa (tương ứng +2,4%); tăng +11,694 USD/tấn đối với dầu mazut 180CST 3.5S (tương ứng +5,6%). (xem tiếp)

 

[Đăng ngày 15/04/2016]

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kịp thời cập nhật quy định tỷ lệ phụ thu giá cước vận tải hành khách đối với tuyến Khánh Hòa – TP.HCM và ngược lại trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2016, liên Sở Tài chính – Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn liên ngành số 1372/LS-TC-GTVT ngày 11/4/2016 quy định chi tiết tỷ lệ phụ thu giá cước vận tải hành khách đối với tuyến Khánh Hòa – TP.HCM và ngược lại trong dịp lễ 30/4 và 01/5/2016.

Để xem đầy đủ nội dung Công văn liên ngành số 1372/LS-TC-GTVT, đề nghị truy cập Công văn liên ngành số 1372/LS-TC-GTVT ngày 11/4/2016  tại đây
[Đăng ngày 14/04/2016]

Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá 11 sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH FrieslandCampinaViệt Nam, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 59/QLG-NLTS ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính về việc cung cấp giá bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị.

Để xem đầy đủ nội dung Công văn số 59/QLG-NLTS ngày 25/3/2016 của Bộ Tài chính, đề nghị truy cập tại đây
[Đăng ngày 11/04/2016]

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô định kỳ trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 1312/TB-STC ngày 07/4/2016 thông báo giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa quý I năm 2016 trên cơ sở tổng hợp giá cước kê khai của 70 đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh;

Xem đầy đủ Thông báo số 1312/TB-STC tại đây.

     

 


Đang online: 9

Số lượt truy cập: 729089