Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 25/11/2015]
Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá 02 sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 306/QLG-NLTS ngày 27/10/2015 của Bộ Tài chính về việc cung cấp giá bảng giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị.(xem chi tiết Công văn số 306/QLG-NLTS tại đây)

[Đăng ngày 12/11/2015]
Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp khai thác tài nguyên nắm bắt thông tin về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài chính đăng tải nội dung Thông báo số 3305/TB-STC ngày 13/8/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm tài nguyên khoáng sản không kim loại và nhóm tài nguyên hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Thông báo số 3967/TB-STC ngày 29/9/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với cát xây dựng nguyên khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

[Đăng ngày 03/11/2015]
Liên Bộ Công thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau: (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 19/10/2015]

Giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị 01 sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Nestle Việt Nam và 06 sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam và Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến.

    Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá các sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 295/QLG-NLTS ngày 08/10/2015 và Công văn số 299/QLG-NLTS ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị.
Công văn số 295/QLG-NLTS;
Công văn số 299/QLG-NLTS.

[Đăng ngày 05/10/2015]

Theo chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Công văn số 178/KH-HĐND ngày 30/9/2015 về Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thi hành pháp luật về quản lý, sừ dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh, giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đầy đủ và đúng các quy định pháp luật (từ thời điểm ngày 01/01/2010 đến nay).

Xem chi tiết công văn số 4045/STC-VGCS và 178/KH-HĐND tại đây

[Đăng ngày 01/10/2015]

Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá các sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính đăng tải nội dung công văn số 269/QLG-NLTS ngày 14/9/2015 và công văn số 276/QLG-NLTS ngày 17/9/2015 của Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị.

Xem chi tiết công văn số 269/QLG-NLTS276/QLG-NLTS  tại đây

[Đăng ngày 18/09/2015]

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 393/BTC-QLCS ngày 13/01/2015, Sở Tài chính đã có Công văn số 376/STC-VGCS ngày 30/01/2015, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị của Việt Nam (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 393/BTC-QLCS ngày 13/01/2015, theo đó việc xử lý xe ô tô tại điểm 1 và điểm 2 công văn này phải thực hiện xong trước ngày 31/3/2015...(xem và tải công văn 3818/STC-VGCS;393/BTC-QLCS; 11878/BTC-QLCS tại đây)

[Đăng ngày 11/09/2015]

 Ngày 07/9/2015, liên sở Sở Tài chính – Sở Giao thông vận tải đã phối hợp ban hành Công văn số 3619/LS-TC-GTVT đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh khẩn trương điều chỉnh giảm giá cước vận tải phù hợp với tác động giảm của chi phí nhiên liệu và kê khai với Sở Tài chính trước ngày 19/9/2015.

Quá thời hạn quy định nói trên, các đơn vị chưa thực hiện điều chỉnh giảm giá và kê khai với Sở Tài chính sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Để xem đầy đủ Công văn số 3619/LS-TC-GTVT, đề nghị truy cập Công văn số 3619/LS-TC-GTVT  ngày 07/9/2015 của liên sở Sở Tài chính – Sở Giao thông vận tải.

Xem chi tiết công văn 3619/LS-TC-GTVT tại đây

                     V.P
[Đăng ngày 31/08/2015]

Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính đăng tải nội dung công văn số 235/QLG-NLTS ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị.

Tải công văn số 235/QLG-NLTS tại đây

           VP
     

 

Đang online: 5

Số lượt truy cập: 604051