Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 02/02/2016]

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng vé xe tết Bính Thân 2016 từ TP.HCM đi Khánh Hòa và ngược lại mua đúng giá vé mà các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh đã kê khai với Sở Tài chính, ngày 29/01/2016, Sở Tài chính đã ban hành Thông báo số 444/TB-STC thông báo giá cước xe ô tô của các đơn vị vận tải tuyến cố định vận chuyển hành khách từ TP.HCM đi Khánh Hòa và ngược lại trong dịp Tết Bính Thân 2016 từ ngày 24/01/2016 đến 17/02/2016 (tức từ 15/12 âm lịch đến mùng 10 Tết Bính Thân 2016).

Đồng thời, Sở Tài chính còn cung cấp 02 đường dây nóng để các các tổ chức, cá nhân liên hệ thông báo những sai phạm về giá cước xe phục vụ tết Bính Thân 2016.

Xem đầy đủ Thông báo số 444/TB-STC tại đây

[Đăng ngày 22/01/2016]
V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị và tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng (lần 2)
Công văn 314/STC-VGCS, 5701/STC-VGCS, Dự thảo Quyết định (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 22/01/2016]
Công văn số 298/STC-VGCS ngày 21/01/2016 V/v Báo cáo thực hiện triển khai Thông tư số 159/TT-BTC của Bộ Tài chính (lần 2) (xem tại đây)
Công văn số 4680/STC-VGCS ngày 13/11/2015 V/v Báo cáo thực hiện triển khai Thông tư số 159/TT-BTC của Bộ Tài chính (lần 1) (xem tại đây)
Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (xem tại đây)
Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính (xem tại đây)
[Đăng ngày 28/12/2015]
Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá 16 sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 356/QLG-NLTS ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về việc cung cấp giá bảng giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị.

Xem đầy đủ nội dung Công văn số 356/QLG-NLTS tại đây.

[Đăng ngày 24/12/2015]
Tham khảo tại Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Xem chi tiết tại đây
[Đăng ngày 07/12/2015]
Giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 11 năm 2015
(xem chi tiết Thông báo số 4511/TB-STC tại đây)
[Đăng ngày 25/11/2015]
Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá 02 sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 306/QLG-NLTS ngày 27/10/2015 của Bộ Tài chính về việc cung cấp giá bảng giá tối đa, giá kê khai và giá bán lẻ khuyến nghị.(xem chi tiết Công văn số 306/QLG-NLTS tại đây)

[Đăng ngày 12/11/2015]
Để tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp khai thác tài nguyên nắm bắt thông tin về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài chính đăng tải nội dung Thông báo số 3305/TB-STC ngày 13/8/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm tài nguyên khoáng sản không kim loại và nhóm tài nguyên hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Thông báo số 3967/TB-STC ngày 29/9/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với cát xây dựng nguyên khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

[Đăng ngày 03/11/2015]
Liên Bộ Công thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau: (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 19/10/2015]

Giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị 01 sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Nestle Việt Nam và 06 sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam và Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến.

    Để tạo điều kiện cho người tiêu dùng nắm bắt thông tin về giá các sản phẩm sữa mới dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Sở Tài chính đăng tải nội dung Công văn số 295/QLG-NLTS ngày 08/10/2015 và Công văn số 299/QLG-NLTS ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị.
Công văn số 295/QLG-NLTS;
Công văn số 299/QLG-NLTS.
     

 

Đang online: 3

Số lượt truy cập: 634901