Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 09/01/2018]
Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/01/2018]
Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 (xem chi tiết tại đây)
Phụ lục
[Đăng ngày 01/12/2017]
Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017, xây dựng dự toán năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách năm 2018-2020
Các biểu mẫu đính kèm xem tại đây
[Đăng ngày 13/10/2017]
Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 11/07/2017]
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đến ngày 30/6/2017
Xem chi tiết tại đây
[Đăng ngày 14/01/2017]
Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 14/01/2017]
Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 27/01/2015]
Quyết định số 158/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2013 (tải về)
12
 
 

     

 


Đang online: 31

Số lượt truy cập: 992315