Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 14/01/2017]
Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 14/01/2017]
Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 27/01/2015]
Quyết định số 158/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2013 (tải về)
[Đăng ngày 27/01/2015]

Quyết định số 158/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2015 (tải về)


 
1
 
 

     

 


Đang online: 69

Số lượt truy cập: 933753