Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 28/11/2018]
- Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2019-2021 (xem chi tiết Tại đây)
- Công khai số liệu dự toán năm 2019 (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 11/10/2018]
Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý III năm 2018
(chi tiết xem Tại đây)

     

 

Đang online: 24

Số lượt truy cập: 1361939