Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 04/07/2018]
Hướng dẫn Kê khai giá dịch vụ lữ hành mức độ 3 (xem chi tiết Tại đây)
Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại: http://tthc.stc.khanhhoa.gov.vn/
[Đăng ngày 04/07/2018]
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú (xem chi tiết tại đây)
Đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú tại trang: http://qlgiakhanhhoa.vn

[Đăng ngày 01/07/2018]
Hướng dẫn tạo tài khoản truy cập hệ thống đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4 (xem chi tiết tại đây)
Hướng dẫn tạo và gửi hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4 (xem chi tiết tại đây)
Đăng nhập, nộp hồ sơ tại trang web: https://mstt.mof.gov.vn
1
     

 


Đang online: 6

Số lượt truy cập: 1054303