Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 29/07/2018]
- Hướng dẫn Kê khai giá dịch vụ lữ hành mức độ 3 (xem chi tiết Tại đây)
- Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại: http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/
[Đăng ngày 30/06/2018]
- Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú (xem chi tiết tại đây)      
 - Đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú tại trang: http://qlgiakhanhhoa.vn
[Đăng ngày 28/06/2018]
- Hướng dẫn tạo tài khoản truy cập hệ thống đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4 (xem chi tiết tại đây)  
 - Hướng dẫn tạo và gửi hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4 (xem chi tiết tại đây)
 - Đăng nhập, nộp hồ sơ tại trang web: https://mstt.mof.gov.vn


1
     

 


Đang online: 7

Số lượt truy cập: 1100385