Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 29/07/2018]
- Hướng dẫn Kê khai giá dịch vụ lữ hành mức độ 3 (xem chi tiết Tại đây)
- Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại: http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/
[Đăng ngày 28/06/2018]
- Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú (xem chi tiết tại đây)
- Hướng dẫn cập nhật lại loại hạng sao của cơ sở lưu trú (đối với các cơ sở kinh doanh có nộp hồ sơ kê khai biến động giá (tăng/giảm)  (xem chi tiết tại đây)
Hướng dẫn cập nhật giấy chứng nhận loại hạng sao cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú (không có tờ khai biến động giá (tăng/giảm):  (xem chi tiết tại đây
     Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc kê khai giá dịch vụ lưu trú, Sở Tài chính đã tổ chức xây dựng Phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Khánh Hòa để kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh và có Công văn số 1649/STC-VGCS ngày 11/5/2017 hướng dẫn kê khai dịch vụ lưu trú trực tuyến qua Phần mềm cơ sở dữ liệu về giá.
Hiện nay, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh, phát hiện một số trường hợp tổ chức, cá nhân khi kê khai giá dịch vụ lưu trú có kê khai loại hạng cơ sở lưu trú chưa đúng với thực tế hoặc có kê khai hạng sao nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú.
Do đó, Sở Tài chính đề nghị các các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh rà soát lại loại hạng cơ sở lưu trú. Trường hợp có sai sót hoặc thay đổi về loại hạng cơ sở lưu trú thì đề nghị các các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú truy cập vào Phần mềm kê khai giá dịch vụ lưu trú trực tuyến http://qlgiakhanhhoa.vn, vào mục chỉnh sửa thông tin cơ sở kinh doanh để chỉnh sửa loại hạng cơ sở lưu trú. Đối với các cơ sở lưu trú đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện san hoặc chụp lại Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú để đăng tải vào Phần mềm kê khai giá dịch vụ lưu trú trực tuyến.
Để xem hướng dẫn chi tiết về cách thức chỉnh sửa thông tin cơ sở kinh doanh và đăng tải Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú, đề nghị tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú truy cập website stc.khanhhoa.gov.vn, vào mục “Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng internet mục Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú”.
Sở Tài chính đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện. Trường hợp nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Tài chính, số điện thoại 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản) để được hướng dẫn, giải quyết./.
 - Đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú tại trang: http://qlgiakhanhhoa.vn
[Đăng ngày 28/06/2018]
- Hướng dẫn tạo tài khoản truy cập hệ thống đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4 (xem chi tiết tại đây)  
 - Hướng dẫn tạo và gửi hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến mức độ 4 (xem chi tiết tại đây)
 - Đăng nhập, nộp hồ sơ tại trang web: https://mstt.mof.gov.vn


1
     

 


Đang online: 45

Số lượt truy cập: 1165005