Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 09/01/2018]
Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/01/2018]
Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 (xem chi tiết tại đây)
Phụ lục
[Đăng ngày 03/01/2018]
Quản lý Ngân sách - Email: pns.stc@khanhhoa.gov.vn
 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1 Lê Quốc   Thành Trưởng phòng  3822055   lqthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
 2 Trần Thị Ngọc   Giàu  P.Trưởng phòng    3824099  ttngiau@khanhhoa.gov.vn
 3 Lê Thị Vĩnh 
Hảo 
Chuyên viên 
3824099
ltvhao@khanhhoa.gov.vn  
 4 Hà Trí     Huân Nhân viên  3824099   hthuan@khanhhoa.gov.vn  
 5 Đào Vũ Khánh Nhật Chuyên viên     3824099  dvknhat@khanhhoa.gov 
 6 Dương Thị Hồng  Loan  Chuyên viên  3824099  dthloan@khanhhoa.gov.vn
 7 Ngô Đức   Thành  Chuyên viên   3824099   ndthanh@khanhhoa.gov.vn
 8 Nguyễn Thị Thu   Hương   Chuyên viên  3824099 ntthuong02.stc@khanhhoa.gov.vn
 
 
 3824099   @khanhhoa.gov.vn
         3824099   @khanhhoa.gov.vn[Đăng ngày 27/01/2015]
Quyết định số 158/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2013 (tải về)
[Đăng ngày 27/01/2015]

Quyết định số 158/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2015 (tải về)


 
1
     

 


Đang online: 42

Số lượt truy cập: 1165007