Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 01/11/2017]
Quản lý Ngân sách - Email: pns.stc@khanhhoa.gov.vn
 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1  
Trưởng phòng  3822055    @khanhhoa.gov.vn
 2  Bùi Thị Khánh    Vân    P.Trưởng phòng    3824099   btkvan@khanhhoa.gov.vn
 3
 4  Lê Thị Vĩnh      Hảo   Chuyên viên   3824099    ltvhao@khanhhoa.gov.vn  
 5  Đào Vũ Khánh  Nhật  Chuyên viên     3824099  dvknhat@khanhhoa.gov 
 6  Trần Thị Ngọc    Giàu  Chuyên viên  3824099   ttngiau@khanhhoa.gov.vn
 7  Ngô Đức    Thành   Chuyên viên   3824099    ndthanh@khanhhoa.gov.vn
 8  Nguyễn Thị Thu    Hương    Chuyên viên  3824099  ntthuong02.stc@khanhhoa.gov.vn
 9  Dương Thị Hồng   Loan     Chuyên viên  3824099   dthloan@khanhhoa.gov.vn
 10  Hà Trí   Huân  Nhân viên  3824099   hthuan@khanhhoa.gov.vn[Đăng ngày 27/01/2015]
Quyết định số 158/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2013 (tải về)
[Đăng ngày 27/01/2015]

Quyết định số 158/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách năm 2015 (tải về)


 
1
 
 

     

 


Đang online: 10

Số lượt truy cập: 968235