Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 19/06/2018]
- Tên Dự án: Trang bị phần mềm quản lý tiền lương phục vụ công tác quản lý về nghiệp vụ lương tại các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
- Mục tiêu: 
Quản lý các nghiệp vụ về lương tại đơn vị; Quản lý nhu cầu biên chế tiền lương; Tổng hợp số liệu về lương của khối, ngành, toàn tỉnh;
(Quyết định phê duyệt)
- Phạm vi triển khai: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;
- Thời gian thực hiện: năm 2018;
- Kinh phí: Nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ thực hiện công nghệ thông tin và tăng cường trang thiết bị phương tiện làm việc cho ngành Tài chính;
- Tình trạng: đang triển khai hướng dẫn sử dụng cho người dùng.

1

     

 

Đang online: 19

Số lượt truy cập: 1365880