Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 05/12/2017]
Về việc chỉ định thầu thuê Hội trường tổ chức tập huấn hội nghị Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, xem chi tiết Quyết định số 116/QĐ-STC ngày 19/6/2017 tại đây
[Đăng ngày 15/04/2017]
Quyết định số 70/QĐ-STC ngày 14/4/2017 v/v phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt", xem tại đây.
[Đăng ngày 06/01/2017]
Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 06/01/2017 phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện “Cung cấp hàng hóa, thực phẩm tại Sở Tài chính”. Xem tại đây
1

     

 

Đang online: 13

Số lượt truy cập: 1361970