Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 31/07/2019]
Văn phòng Sở - Email: vp.stc@khanhhoa.gov.vn
 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1   Nguyễn Thị    Hiền P.Chánh Văn phòng phụ trách  3813832  nthien.stc@khanhhoa.gov.vn
 2  Nguyễn Thị Xuân     Anh   P.Chánh Văn phòng  3827773    ntxanh@khanhhoa.gov.vn
 3  Nguyễn Xuân    Hòa   Chuyên viên  3815633  nxhoa@khanhhoa.gov.vn
 4  Triệu Quỳnh Bích   Thảo  Cán sự    3821267   tqbthao@khanhhoa.gov.vn
 5  Phạm Thị Thanh      Thảo  Chuyên viên  3821267   pttthao@khanhhoa.gov.vn
 6  Nguyễn Đình   Chung  Chuyên viên  3821267   ndchung@khanhhoa.gov.vn
 7  Trần Xuân  Thiện  Cán sự    3821267  txthien@khanhhoa.gov.vn
 8  Bùi Thị Vui  Nhân viên  3821267  


1

     

 

Đang online: 22

Số lượt truy cập: 1361992