Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 31/10/2017]
Văn phòng Sở - Email: vp.stc@khanhhoa.gov.vn
 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1  Trần Anh  Tuấn Chánh Văn phòng   3813832   tatuan@khanhhoa.gov.vn
 2  Nguyễn Thị Xuân     Anh   P.Chánh Văn phòng  3827773    ntxanh@khanhhoa.gov.vn
 3    
 3827773 @khanhhoa.gov.vn
 4  Nguyễn Xuân    Hòa   Chuyên viên  3815633  nxhoa@khanhhoa.gov.vn
 5  Triệu Quỳnh Bích   Thảo  Cán sự    3821267   tqbthao@khanhhoa.gov.vn
 6  Phạm Thị Thanh      Thảo  Chuyên viên  3821267   pttthao@khanhhoa.gov.vn
 7  Dương Thu     Hương   Chuyên viên  3821267   dthuong@khanhhoa.gov.vn
 8  Vũ Thị Kim   Ngân  Chuyên viên  3827773  vtkngan@khanhhoa.gov.vn
 9  Trần Xuân  Thiện  Nhân viên  3821267  txthien@khanhhoa.gov.vn


1
     

 


Đang online: 40

Số lượt truy cập: 1164977