Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 01/05/2017]
Văn phòng Sở - Email: vp.stc@khanhhoa.gov.vn
 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1  Trần Anh  Tuấn Chánh Văn phòng   3813832   tatuan@khanhhoa.gov.vn


 3  Nguyễn Thị Xuân      Anh   P.Chánh Văn phòng  3821267    ntxanh@khanhhoa.gov.vn
 4      Chuyên viên  3827773   @khanhhoa.gov.vn
 5  Nguyễn Xuân    Hòa   Chuyên viên  3815633  nxhoa@khanhhoa.gov.vn
 6  Triệu Quỳnh Bích   Thảo  Cán sự    3821267   tqbthao@khanhhoa.gov.vn
 7  Phạm Thị Thanh      Thảo  Chuyên viên  3821267   pttthao@khanhhoa.gov.vn
 8  Dương Thu     Hương   Chuyên viên  3821267   dthuong@khanhhoa.gov.vn


1

     

 


Đang online: 73

Số lượt truy cập: 918059