Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 22/02/2019]
Sở Tài chính Khánh Hoà ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 
[Đăng ngày 25/01/2019]
Sở Tài chính Khánh Hoà ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019  
Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 
[Đăng ngày 24/01/2017]
Kế hoạchKiểm soát TTHC năm 2017 của Sở Tài chính (xem tại đây)
[Đăng ngày 14/01/2017]
Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2017 của Chính phủ (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/01/2017]
Kế hoạch CCHC năm 2017 của Sở Tài chính (xem tại đây)
12

     

 

Đang online: 21

Số lượt truy cập: 1365823