Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 01/05/2017]
Hành chính sự nghiệp - Email: phcsn.stc@khanhhoa.gov.vn
 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1  Lê Quốc         Thành  Trưởng phòng  3821268  lqthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
 2  Nguyễn Lê Kỳ      Thịnh    P.Trưởng phòng    3822245  lkthinh@khanhhoa.gov.vn
 3       P.Trưởng phòng  3821268  @khanhhoa.gov.vn
 4  CH Tôn Nữ Kim    Thủy   Chuyên viên    3822245  chtnkthuy@khanhhoa.gov.vn
 5  Nguyễn Phúc      Hảo   Chuyên viên   3822245  nphao@khanhhoa.gov.vn  
 6  Võ Thị Như       Ý   Chuyên viên  3822245   vtny@khanhhoa.gov.vn
 7  Huỳnh Thị Phương    Vi  Chuyên viên  3822245  htpvi@khanhhoa.gov.vn 
 8  Nguyễn Thị      Hiền   Chuyên viên   3822245  nthien.stc@khanhhoa.gov.vn 
 9  Nguyễn Thị Khánh     Nhung     Chuyên viên  3822245   ntknhung@khanhhoa.gov.vn
10  Mai Thị Thanh    Nhàn    Chuyên viên  3822245  mttnhan@khanhhoa.gov.vn
11  Nguyễn Đình   Chung   Chuyên viên  3821268  ndchung@khanhhoa.gov.vn
1

     

 


Đang online: 27

Số lượt truy cập: 918012