Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 30/06/2019]
Hành chính sự nghiệp - Email: phcsn.stc@khanhhoa.gov.vn
 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1  Bùi Thị Khánh       Vân  Trưởng phòng  3821268 btkvan@khanhhoa.gov.vn
 2  Nguyễn Lê Kỳ      Thịnh    P.Trưởng phòng    3822245  lkthinh@khanhhoa.gov.vn
 3  Nguyễn Phúc      Hảo   Chuyên viên   3822245  nphao@khanhhoa.gov.vn  
 4  Dương Thu       Hương  Chuyên viên  3822245   dthuong@khanhhoa.gov.vn
 5  Huỳnh Thị Phương    Vi  Chuyên viên  3822245  htpvi@khanhhoa.gov.vn 
 6  Nguyễn Thị Khánh     Nhung     Chuyên viên  3822245   ntknhung@khanhhoa.gov.vn
 7  Mai Thị Thanh    Nhàn    Chuyên viên  3822245  mttnhan@khanhhoa.gov.vn
 8  Dương Thu   Hương   Chuyên viên  3822245  dthuong@khanhhoa.gov.vn
1

     

 

Đang online: 14

Số lượt truy cập: 1365812