Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 03/01/2018]
Hành chính sự nghiệp - Email: phcsn.stc@khanhhoa.gov.vn
 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1  Bùi Thị Khánh       Vân  Trưởng phòng  3821268 btkvan@khanhhoa.gov.vn
 2  Nguyễn Lê Kỳ      Thịnh    P.Trưởng phòng    3822245  lkthinh@khanhhoa.gov.vn
 3  Nguyễn Thị       Hiền   P.Trưởng phòng   3822245  nthien.stc@khanhhoa.gov.vn
 4 
 
   
 5  Nguyễn Phúc      Hảo   Chuyên viên   3822245  nphao@khanhhoa.gov.vn  
 6  Võ Thị Như       Ý   Chuyên viên  3822245   vtny@khanhhoa.gov.vn
 7  Huỳnh Thị Phương    Vi  Chuyên viên  3822245  htpvi@khanhhoa.gov.vn 
 8  Nguyễn Thị Khánh     Nhung     Chuyên viên  3822245   ntknhung@khanhhoa.gov.vn
 9  Mai Thị Thanh    Nhàn    Chuyên viên  3822245  mttnhan@khanhhoa.gov.vn
10  Nguyễn Đình   Chung   Chuyên viên  3821268  ndchung@khanhhoa.gov.vn
1
     

 


Đang online: 35

Số lượt truy cập: 1164931