Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 17/10/2018]
  Triển khai Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/08/2018]
Quyết định số 1223/QĐ-BTC ngày 27/7/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế truyền nhận thông tin thu nộp, hoàn trả NSNN điện tử giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính và Kho bạc Nhà nước.
(xem chi tiết Quyết định số 1223/QĐ-BTC tại đây)
[Đăng ngày 08/08/2018]
Nghị định số 94/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về nghiệp vụ quản lý nợ công
(xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 26/07/2018]
Xem chi tiết hướng dẫn tại Nghị định số 93/2018/NĐ-CP Tại đây
1

     

 

Đang online: 25

Số lượt truy cập: 1362003