Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 30/04/2017]

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo đường dây nóng sau:

*. Vĩnh Thông – Phó Giám đốc, phụ trách Sở Tài chính

             Điện thoại: 0258.3828988; Di động: 

             Email: vthong@khanhhoa.gov.vn

*. Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng

             Điện thoại: 0258.3813832; Di động:0886168686

             Email: tatuan@khanhhoa.gov.vn


*. Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ

             Điện thoại: 0258.3810.440 

             Email: Cchc.snv@khanhhoa.gov.vn

             Hoặc caicachhanhchinhkh@gmail.com

*. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - VP.UBND tỉnh

              Điện thoại: 0258.3822765

              Mail: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

Gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua chuyên mục “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” trên cổng thông tin điện tử Cải cách hành tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ truy cập:

             http://cchc.khanhhoa.gov.vn.

Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà!

1
     

 


Đang online: 28

Số lượt truy cập: 1109865