Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 30/10/2016]
Tài chính Doanh nghiệp - Email: tcdn.stc@khanhhoa.gov.vn

 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1  Nguyễn Viết     Hưng Trưởng phòng    3827710  nvhung@khanhhoa.gov.vn
 2   Nguyễn Thị Minh  Huyên      P.Trưởng phòng    3827710  ntmhuyen@khanhhoa.gov.vn  
 3  Phan Đặng Tấn   Huy  Chuyên viên     3827710  pdthuy@khanhhoa.gov.vn


1

     

 


Đang online: 47

Số lượt truy cập: 865264