Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 29/10/2016]
Tài chính Doanh nghiệp - Email: tcdn.stc@khanhhoa.gov.vn

 Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
 1  Nguyễn Viết     Hưng Trưởng phòng    3827710  nvhung@khanhhoa.gov.vn
 2   Nguyễn Thị Minh  Huyên      P.Trưởng phòng    3827710  ntmhuyen@khanhhoa.gov.vn  
 3  Phan Đặng Tấn   Huy  Chuyên viên     3827710  pdthuy@khanhhoa.gov.vn
4  Trần Ngọc  Anh   Chuyên viên 3827710
 tnanh@khanhhoa.gov.vn

1
 
 

     

 


Đang online: 34

Số lượt truy cập: 953468