Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 12/01/2017]
Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của Sở Tài chính năm 2017 (xem tại đây)
[Đăng ngày 12/01/2017]
Kế hoạch số 132/STC-VP ngày 11/01/2017 về việc Áp dụng, duy trì và cải tiến HT QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2017 của Sở Tài chính (xem tại đây)
[Đăng ngày 25/10/2016]
Quy chế hoạt động (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 04/10/2016]
Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã được xây dựng theo mô hình khung của Bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước tại Sở Tài chính (xem chi tiết tại đây)
1
     

 


Đang online: 42

Số lượt truy cập: 1164994