Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 31/12/2017]

Danh sách hồ sơ yêu cầu bổ sung từ ngày 01/12/2017-31/12/2017
31.12 ThongKeHoSoBoSung.xls

[Đăng ngày 31/12/2017]
Danh sách hồ sơ đã giải quyết chờ trả kết quả từ ngày 01/12-31/12/2017
31.12 TheoDoiKetQuaXuLyHoSo.xls
[Đăng ngày 31/12/2017]
Danh sách hồ sơ tiếp nhận và giao trả từ ngày 01/12 - 31/12/2017
31.12 ThongKeSoTiepNhanVaGiaoTraHoSo.xls
1
 
 

     

 


Đang online: 50

Số lượt truy cập: 992334