Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 19/06/2015]

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hoà.

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hoà đã phân công cho đồng chí Nguyễn Bé - Phó Giám đốc Sở là người đại diện phát ngôn chính thức và cung cấp thông tin của Sở cho báo chí.

            Thông tin chung:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Bé

Phó Giám đốc

3828970

nbe@khanhhoa.gov.vn

                                                                                                                         V.P

1

     

 

Đang online: 26

Số lượt truy cập: 1362032