Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 03/10/2019]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

 1  Cân đối ngân sách địa phương Quý 3 năm 2019 2019  Biểu mẫu số B59  10/2019

03/10/2019
TH-2019-Q3-B59-TT343-56.xlsx 
 2  Thu ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2019 2019  Biểu mẫu số B60  10/2019

03/10/2019
TH-2019-Q3-B60-TT343-56.xlsx 
 3 Chi ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2019   2019  Biểu mẫu số B61 10/2019

03/10/2019
TH-2019-Q3-B61-TT343-56.xlsx 
 4 Cân đối ngân sách địa phương Quý 2 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B59 07/2019  

09/07/2019
TH-2019-Q2-B59-TT343-56.xlsx
 5 Thu ngân sách nhà nước Quý 2 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B60   07/2019

 09/07/2019
TH-2019-Q2-B60-TT343-56.xlsx
 6 Chi ngân sách nhà nước Quý 2 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B61   07/2019

 09/07/2019
TH-2019-Q2-B61-TT343-56.xlx

7

Cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019
2019 Biểu mẫu số B59
04/2019


12/04/2019
TH-2019-Q1-B59-TT343-56.xlsx

8

Thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B60 04/2019

12/04/2019
TH-2019-Q1-B60-TT343-56.xls.xlsx

9

Chi ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B61 04/2019

12/04/2019
TH-2019-Q1-B61-TT343-56.xlsx
 
1

     

 

Đang online: 35

Số lượt truy cập: 1361955