Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 12/04/2019]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

1

Cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019
2019 Biểu mẫu số B59

12/04/2019 TH-2019-Q1-B59-TT343-56.xlsx

2

Thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B60 12/04/2019 TH-2019-Q1-B60-TT343-56.xls.xlsx

3

Chi ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B61 12/04/2019 TH-2019-Q1-B61-TT343-56.xlsx
 
1
     

 


Đang online: 13

Số lượt truy cập: 1188764