Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 14/08/2018]
Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế độ quản lý, tình hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn NN tại doanh nghiệp. (xem chi tiết Thông tư 45/2018/TT-BTC Tại đây)
1
     

 


Đang online: 26

Số lượt truy cập: 1088066