Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 27/02/2019]
Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 08/11/2018]
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA (xem chi tiết Tại đây
1

     

 

Đang online: 38

Số lượt truy cập: 1361958