Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 15/11/2016]

Thông báo mời thầu:

- Gói thầu: Dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin triển khai giải pháp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: ngân sách nhà nước

- Bên mời thầu: Sở Tài chính Khánh Hòa

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (chỉ chọn nhà thầu trong nước);

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 18/11/2016 – lúc 08 giờ:00 phút Đến ngày  28/11/2016 – lúc 08 giờ : 00 phút

- Địa điểm: Sở Tài chính Khánh Hòa, số 04 Trần Phú, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3821.267

- Giá bán:  1.000.000 VNĐ

- Thời điểm mở thầu: ngày 28/11/2016 – lúc 08 giờ : 30 phút   

- Hình thức đảm bảo: Đặt cọc bằng séc, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính;

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Số tiền đảm bảo: 30.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày

1
     

 


Đang online: 11

Số lượt truy cập: 1109848