Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 22/10/2019]
(xem chi tiết công văn số 10035/UBND-KT ngày 08/10/2019 tại đây)

[Đăng ngày 28/01/2019]
Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Khánh Hòa đại diện chủ sơ hữu năm 2017 (chi tiết xem Tại đây)
12

     

 

Đang online: 19

Số lượt truy cập: 1365839