----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 13/09/2022]

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6165/UBND-KT ngày 07/7/2022 về việc chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2023. Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh có văn bản tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

 

[Đăng ngày 06/12/2021]

V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số nội dung của điều 7 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh

 03_2018_QD_UBND.pdf

1.PHU LUC NOI DUNG SUA DOI QĐ.signed.pdf

12038 chu truong sua doi Đ7 QĐ 03-2018-UBND.signed.pdf

478-TB-UBND.signed.pdf

 

[Đăng ngày 12/11/2021]

Lấy ý kiến dự thảo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

4559-VP.PDF1.signed.signed.pdf

Du thao quyet dinh quy trinh noi bo- doi tac cong tu.doc

 

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 95

Số lượt truy cập: 3446547