----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 08/09/2022]
    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vĩnh Thông, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, Sáng ngày 08/9/2022, Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến cho CBCC và người lao động trong cơ quan một số nội dung tiếp theo về Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.
    Tại buổi tuyên truyền, CBCC và người lao động thuộc Sở đã tiếp tục nắm bắt thêm thông tin nội dung về các vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và hình thức kỷ luật các trường hợp như: Vi phạm quy định về kinh tế, tài chính, ngân hàng; Vi phạm quy định về tài nguyên, đất đai và nhà ở; Vi phạm quy định về giáo dục, ý tế, văn hóa – xã hội; vi phạm quy định về an sinh xã hội và chính sách đối với người có công; Vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ. (Xem tiếp)

CBCC và người lao động tham gia buổi tuyên truyền

[Đăng ngày 07/07/2022]
    Thực hiện triển khai công văn số 704-CV/ĐUK ngày 22/6/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư (09/7/1912 – 09/7/2022). Sáng ngày 07/7/2022, Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến cho CBCC và người lao động trong cơ quan về thân thế, quá trình hoạt động, tinh thần tự học tập, rèn luyện và trưởng thành qua đấu tranh và hoạt động Cách mạng; Những cống hiến to lớn sự nghiệp Cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam thông qua video ngắn “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng” do Đài Truyền hình Nhân dân thực hiện. (Xem tiếp)

CBCC và người lao động tham gia buổi tuyên truyền

[Đăng ngày 30/06/2022]
    Thực hiện triển khai công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị Hành chính công cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa và Chỉ số CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2021. Sáng ngày 30/6/2022, Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến cho CBCC và người lao động trong cơ quan nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính trong Báo cáo số 1319/BC-SNV ngày 19/5/2022 và Báo cáo số 1629/BC-SNV ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ. (Xem tiếp)

CBCC và người lao động tham gia buổi tuyên truyền

[Đăng ngày 12/05/2022]
    Sáng ngày 12/5/2022, Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến trực tuyến cho CBCC và người lao động Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 21/4/2022 về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. (Xem tiếp)

CBCC và người lao động tham gia buổi tuyên truyền

[Đăng ngày 21/04/2022]
    Sáng ngày 21/04/2022, Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến trực tuyến cho CBCC và người lao động Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 4/4/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. (Xem tiếp)

CBCC và người lao động tham gia buổi tuyên truyền

[Đăng ngày 14/04/2022]
    Sáng ngày 14/04/2022, Triển khai thực hiện công văn số 570-CV/ĐUK ngày 14/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Vĩnh Thông – Giám đốc Sở Tài chính đã chủ trì tuyên truyền, phổ biến trực tuyến cho CBCC và người lao động Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 05/04/2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. (Xem tiếp)
 
CBCC và người lao động tham gia buổi tuyên truyền

[Đăng ngày 18/03/2022]
Sáng ngày 17/03/2022, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến trực tuyến cho CBCC và người lao động Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Xem tiếp)
 
 CBCC và người lao động tham gia buổi tuyên truyền

[Đăng ngày 11/03/2022]
   Thực hiện công văn số 960/UBND-TH ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức quán triệt và triển khai Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kì 2020 - 2025. Sáng ngày 10/03/2022, Sở Tài chính đã tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức trực tuyến, quán triệt đến toàn bộ CBCC và người lao động thuộc Sở nội dung của Quy chế số 05-QC/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa. (Xem tiếp)
 
CBCC và người lao động thuộc Sở tham gia buổi tuyên truyền trực tuyến

[Đăng ngày 03/03/2022]
   Sáng ngày 03/03/2022, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến cho CBCC và người lao động Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở Tài chính và Thông báo 311/TB-VPCP ngày 16/11/2021 của Văn phòng Chính phủ. Do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều phức tạp, Sở Tài chính đã thực hiện buổi tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho CBCC và người lao động.
 
 CBCC và người lao động tham dự buổi tuyên truyền trực tuyến (Xem tiếp)

[Đăng ngày 25/02/2022]
   Sáng ngày 17/02/2022 và 24/02/2022, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến cho CBCC và người lao động Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về việc xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
   Tại buổi tuyên truyền, CBCC và người lao động đã được nghe phổ biến một số nội dung chính:
- Tình hình sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ và những tiềm năng, hạn chế xung quanh.
- Quan điểm, mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên cơ sở bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng và khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên.
- Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 kèm theo các chỉ tiêu cụ thể qua từng giai đoạn từ 2021 – 2025, từ 2026 – 2030 và xa hơn nữa là tầm nhìn đến năm 2045, Khánh Hòa là đô thị thông minh, bền vững, ngang tầm khu vực; là thành phố đáng sống, nơi nhân dân có mức sống cao, hạnh phúc; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc. (Xem tiếp)

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 88

Số lượt truy cập: 3446625