----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 20/09/2022]
    Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTT ngày 15/8/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc các Sở trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 20/9/2022, Đoàn Thanh tra do đồng chí Võ Thanh Lương – Thanh tra viên, Phó trưởng phòng Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 4 - Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Tài chính. (Xem tiếp)

Đồng chí Võ Thanh Lương – Trưởng Đoàn Thanh tra tại buổi làm việc

[Đăng ngày 07/09/2022]
    Tối ngày 08/9/2022, BCH Công đoàn cơ sở Sở Tài chính phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức "Đêm Hội trăng rằm" vui Tết Trung thu năm 2022 cho các em thiếu nhi là con cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. Cùng tham gia vui Tết Trung thu với các em còn có đại diện BCH Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên. (Xem tiếp)
  

Tiết mục múa lân sôi động đặc biệt thu hút các em thiếu nhi

[Đăng ngày 19/08/2022]
    Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng Khóa XIII; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 216-KH/ĐU ngày 01/8/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính.
    Trong 02 ngày 18,19/8/2022, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 55/2022/NQ-QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội Khóa XV và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. (Xem tiếp)

Đồng chí Hồ Xuân Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phổ biến quán triệt tại hội nghị

[Đăng ngày 22/07/2022]
 Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025; Trên cơ sở Chương trình số 168-CTr/ĐU ngày 13/01/2022 của Đảng ủy Sở ban hành Chương trình công tác của BCH Đảng bộ Sở năm 2022; Nghị quyết số 166-NQ/ĐU ngày 13/01/2022 ban hành Nghị quyết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Sáng ngày 22/7/2022, Đảng uỷ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. (Xem tiếp)

Quang cảnh Hội nghị

[Đăng ngày 12/07/2022]
    Thực hiện Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh năm 2022, Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 về việc tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022. (Xem tiếp)
 
Toàn cảnh buổi làm việc

[Đăng ngày 10/06/2022]
    Sáng ngày 10/6/2022, triển khai thực hiện công văn số 59-CV/UBKTĐUK ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến cho các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ nội dung Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
    Thực hiện công văn số 2587-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa ngày 27/5/2022, các đồng chí đảng viên và Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính cũng được phổ biến, quán triệt Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Xem tiếp)
 
Toàn cảnh buổi tuyên truyền

[Đăng ngày 30/05/2022]
Thực hiện Thông báo số 184-TB/ĐUK, ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa. Sáng ngày 31/5/2022, Đoàn Giám sát do đồng chí Văn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối - Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Tài chính. (Xem tiếp)

Đồng chí Văn Thị Thu Hà - Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
Trưởng Đoàn Giám sát tại buổi làm việc

[Đăng ngày 18/05/2022]
    Thực hiện Thông tư 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Tài chính đã Dự thảo Quyết định quy định một số chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc Sở.
    Trên cơ sở dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh Khánh Hòa, chiều ngày 18/5/2022, Đồng chí Vĩnh Thông – Giám đốc Sở Tài chính đã chủ trì cuộc họp giữa Ban Giám đốc và Lãnh đạo các phòng thuộc Sở để lấy ý kiến góp ý thông qua Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 144/QĐ-STC ngày 19/5/2021 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Sở Tài chính. (Xem tiếp)

Đồng chí Vĩnh Thông – Giám đốc Sở Tài chính chủ trì cuộc họp

[Đăng ngày 13/04/2022]
    Thực hiện thông báo số 50/TB-ĐGS ngày 31/3/2022 của Đoàn Giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh về việc giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021”. Chiều ngày 12/4/2022, Đoàn Giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc tại Sở Tài chính. (Xem tiếp)
Đ/c Lê Hữu Trí – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc

[Đăng ngày 21/03/2022]
    Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 53, nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, Ban KTTW là cơ quan thường trực, đã chủ trì phối hợp với tỉnh Khánh Hòa và các Bộ, ngành TW để triển khai Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53 của Bộ Chính trị. Ngày 28/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
    Thực hiện kế hoạch số 181-KH/ĐU ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Sở Tài chính, sáng ngày 21/03/2022, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị cho các Đảng viên, cán bộ, công chức thuộc Sở Tài chính và Công ty Bảo Minh Khánh Hòa. (Xem tiếp)
 
 Đ/c Bùi Thị Khánh Vân, báo cáo viên tại hội nghị

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 95

Số lượt truy cập: 3446525