----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 28/05/2022]
    Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3717/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch với những nội dung trong đính kèm: Kế hoạch số 1884/KH-STC.pdf. /.
[Đăng ngày 23/03/2021]
Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021 (879/KH-STC ngày 23/3/2021)
[Đăng ngày 27/02/2021]

Thực hiện Kế hoạch số 13721/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch như sau:

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

[Đăng ngày 24/02/2021]

KẾ HOẠCH: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa năm 2021.561/KH-STC)

 

[Đăng ngày 20/01/2020]

Thực hiện Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020, ngày 20/01/2020 Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-STC Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính, bao gồm 14 nhiệm vụ cụ thể (chi tiết Quyết định số 27/QĐ-STC)

123

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 90

Số lượt truy cập: 3446558