----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 01/09/2022]
Giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2022
1. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa;
2. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa;
3. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Khánh Việt;
4. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa;
5. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa;
6. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2022 đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương.
 

[Đăng ngày 01/09/2022]
Công khai Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh Khánh Hoà là đại diện chủ sở hữu
1. Tổng công ty Khánh Việt
2. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Khánh Hòa
3. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương
4. Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa
5. Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa
6. Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa

[Đăng ngày 01/09/2022]

Ngày 29/8/2022 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 8188/UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2021 đối với các Công ty do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan đại diện chủ sở hữu, chi tiết như sau:

 
 Chi tiết công văn số 8188/UBND xem tại đây


[Đăng ngày 28/09/2021]
 Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 9300/UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hoà năm 2020, chi tiết như sau:
 
Xem chi tiết công văn số 9300/UBND tại đây


[Đăng ngày 03/06/2021]
1. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa;
2. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH NN MTV Yến sào Khánh Hòa;
3. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Khánh Việt;
4. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa;
5. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa;
6. Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương.
[Đăng ngày 21/08/2020]

Ngày 21/8/2020 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn số 8607/UBND về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2019

Chi tiết kết quả xếp loại DNNN xem tại đây

123

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 87

Số lượt truy cập: 3446504