----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 18/03/2022]
Sáng ngày 17/03/2022, thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Sở Tài chính đã có buổi tuyên truyền, phổ biến trực tuyến cho CBCC và người lao động Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. (Xem tiếp)
 
 CBCC và người lao động tham gia buổi tuyên truyền

[Đăng ngày 11/03/2022]
   Thực hiện công văn số 960/UBND-TH ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức quán triệt và triển khai Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kì 2020 - 2025. Sáng ngày 10/03/2022, Sở Tài chính đã tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức trực tuyến, quán triệt đến toàn bộ CBCC và người lao động thuộc Sở nội dung của Quy chế số 05-QC/TU ngày 10/12/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa. (Xem tiếp)
 
CBCC và người lao động thuộc Sở tham gia buổi tuyên truyền trực tuyến

[Đăng ngày 29/07/2021]

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở tại Thông báo số 94/TB-VPSTC ngày 26/7/2021 về thông báo kết luận giao ban tuần 30-2021 của Sở Tài chính;
Văn phòng thông báo rút ngắn quy trình xử lý như sau:
1. Đối với các văn bản đề nghị bố trí kinh phí phòng chống dịch covid-19: Thời gian xử lý không quá 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
2. Đối với các văn bản khác liên quan đến công tác phòng chống dịch: Thời gian xử lý không quá 03 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
Đề nghị các phòng nghiệp vụ liên quan khẩn trương thực hiện, chấp hành nghiêm thời gian quy định.
Văn phòng thông báo./.

(Thông báo số 95/TB-STC)

 
[Đăng ngày 09/07/2021]
V/v rà soát giá tính thuế tài nguyên và tham gia ý kiến để xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022
[Đăng ngày 29/04/2021]

 Sáng ngày 29/4/2021, Sở Tài chính đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 27/4. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Nguy cơ dịch bệnh rất cao không chỉ từ nguồn xâm nhập mà ngay cả ở trong nước, không thể để một cá nhân, một bệnh viện hay một nhà máy… thực hiện không nghiêm, để xảy ra dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến cả nước. Quán triệt nghiêm túc việc chủ động phòng chống dịch bệnh. Đối với cá nhân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đầu tiên là cơ sở y tế, trường học thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn COVID-19; thường xuyên tự kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện trên bản đồ phòng chống dịch COVID-19 (antoancovid.vn)…

[Đăng ngày 15/04/2021]

Ngày 29/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. Sở Tài chính đề nghị các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu, triển khai các nội dung liên quan phục vụ công tác điều hành, quản lý.
Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan, địa phương để biết và triển khai thực hiện./.

Quyết định số 482/QĐ-TTg

[Đăng ngày 18/03/2021]
1. Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 09/2021/TTBTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.
2. Đối tượng áp dụng Thông tư số 09/2021/TT-BTC:
- Các đơn vị có thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của
Luật kế toán năm 2015, bao gồm:
[Đăng ngày 11/03/2021]
Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 8/2021/TT-BTC về việc ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.
[Đăng ngày 11/03/2021]
Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
[Đăng ngày 11/03/2021]
Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 93

Số lượt truy cập: 3446543