----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 09/04/2022]
BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc:

 Vĩnh Thông

 ĐT: (0258)3822970


 Email: 
vthong@khanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc:

 Nguyễn Bé

 ĐT: (0258)3828970

 Email: nbe@khanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc
 Lê Quốc Thành
 ĐT: (0258)3828988

 Email:lqthanh.stc@khanhhoa.gov.vn


CÁC PHÒNG THUỘC SỞ
Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
I 
 Văn phòng sở
   ((0258)
1  Lê Thị     Huyên  P.Chánh VP
 phụ trách VP
 3813832  lthuyen@khanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Xuân   Hòa  P.Chánh VP  3821267  nxhoa@khanhhoa.gov.vn
3
 Triệu Quỳnh Bích   Thảo  Chuyên viên    3821267  tqbthao@khanhhoa.gov.vn
4  Phạm Thị Thanh      Thảo  Chuyên viên  3821267  pttthao@khanhhoa.gov.vn
5  Nguyễn Ngọc Minh  Anh  Chuyên viên  3813832  nnmanh@khanhhoa.gov.vn
6  Trần Xuân  Thiện  Cán sự    3821267  txthien@khanhhoa.gov.vn
 7   Đào Vũ Khánh  Nhật   Chuyên viên  3813832  dvknhat@khanhhoa.gov.vn
II   Quản lý ngân sách      
1  Trần Thị Ngọc  Giàu
 Trưởng phòng
 3822055  ttngiau@khanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Thị Thu  Hương  P.Trưởng phòng   3822055  ntthuong02.st@khanhhoa.gov.vn 
3  Hà Trí   Huân  P.Trưởng phòng   3822055  hthuan@khanhhoa.gov.vn 
4  Lê Thị Vĩnh  Hảo   Chuyên viên    3822055  ltvhao@khanhhoa.gov.v 
5  Nguyễn Hồng  Đức  Chuyên viên    3822055  nhduc@khanhhoa.gov  
6  Dương Thị Hồng  Loan    Chuyên viên    3822055  dthloan@khanhhoa.gov.vn 
III Tài chính hành chính sự nghiệp    
1 Nguyễn Lê Kỳ  Thịnh  Trưởng phòng  3822245  nlkthinh@khanhhoa.gov.vn 
2 Nguyễn Thị Khánh  Nhung   P.Trưởng phòng  3822245  ntknhung@khanhhoa.gov.vn
3 Lê Trung
 Nguyên  P.Trưởng phòng  3822245  ltnguyen@khanhhoa.gov.vn 
4 Nguyễn Phúc   Hảo    Chuyên viên  3822245  nphao@khanhhoa.gov.vn 
5 Huỳnh Thị Hoàng   Giao   Chuyên viên  3822245  hthgiao@khanhhoa.gov.vn
6 Mai Thị Thanh     Nhàn  Chuyên viên   3822245  mttnhan@khanhhoa.gov.vn
7 Hoàng Lê Yến   Nhi  Chuyên viên  3822245  hlynhi@khanhhoa.gov.vn
IV  Quản lý Công sản và Tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp     
 1  Nguyễn Viết   Hưng   Trưởng phòng  3827894  nvhung@khanhhoa.gov.vn 
2 Phan Đặng Tấn  Huy  P.Trưởng phòng  3827894  pdthuy@khanhhoa.gov.vn 
3  Trần Ngọc   Anh  Chuyên viên  3827894  tnanh@khanhhoa.gov.vn
4  Ngô Đức   Thành  Chuyên viên  3827894  ndthanh@khanhhoa.gov.vn
5  Trần Thanh 
 Vinh  Chuyên viên  3827894  ttvinh@khanhhoa.gov.vn
V
 Thanh tra      
 1   Bùi Thị Khánh   Vân  Chánh Thanh tra  3822072  btkvan@khanhhoa.gov.vn
 2   Dương Tường  Vy  P.Chánh Thanh tra  3822072  dtvy@khanhhoa.gov.vn
  3  Nguyễn Đình  Chung  Thanh tra viên   3822072  ndchung@khanhhoa.gov.vn 
4  Trần Thị Kim      Thanh  Thanh tra viên    3822072  ttkthanh@khanhhoa.gov.vn 
5  Phạm Khánh  Linh    Thanh tra viên    3822072  pkinh@khanhhoa.gov.vn 
VI  Tài chính đầu tư
 
1  Tiêu Đại    Thanh  Trưởng phòng
 3823692   tdthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
 2   Lê Thị Ngọc  Bích  P.Trưởng phòng  3827709   ltnbich@khanhhoa.gov.vn
3  Huỳnh Hữu       Giỏi   Chuyên viên  3827709   hhgioi@khanhhoa.gov.vn 
4  Lê Gia Thiên  An Chuyên viên  3827709  lgtan@khanhhoa.gov.vn
5  Nguyễn Toàn   Dũng  Chuyên viên  3823692   ntdung@khanhhoa.gov.vn
6  Trần Quang   Sáng  Chuyên viên  3827709   tqsang@khanhhoa.gov.vn 
 7  Chu Mỹ   Hạnh  Chuyên viên  3827709  cmhanh@khanhhoa.gov.vn
 VII   Quản lý Giá    
 1 Nguyễn Thị    Hiền
 P.Trưởng phòng,
 Phụ trách phòng
 3826741  nthien.stc@khanhhoa.gov.vn
 2  Nguyễn Thị  Thu  Hằng  P.Trưởng phòng   3826741  ntthang.stc@khanhhoa.gov.vn
 3  Vũ Thị Kim 
 Ngân
 Chuyên viên  3826741  vtkngan@khanhhoa.gov.vn
 4  Huỳnh Thị Thanh  Dung  Chuyên viên   3826741  httdung@khanhhoa.gov.vn 
 5  Trần Trung  Thành  Chuyên viên  3826741  ttthanh@khanhhoa.gov.vn
            
           1

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 82

Số lượt truy cập: 3446490