----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 24/09/2020]


Stt Tên TTHC
Quyết định 
công bố 
  I. Lĩnh vực Quản lý giá  
1 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
 
2 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh
  II. Lĩnh vực Quản lý tài sản  
3 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
4 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
5

Mua quyển hóa đơn

(Quyết định 2569/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 v/v sửa đổi, bổ sung)

6

Mua hóa đơn lẻ

(Quyết định 2569/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 v/v sửa đổi, bổ sung)

7 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
8 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
9 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
10 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 
11 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
12 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 
13
14
15
16
17
18
19
20
21 21.1.Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại - Trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với trường hợp tài sản công do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định giao, đầu tư, xây dựng, mua sắm;
21.2. Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại - Trường hợp tài sản công do Giám đốc Sở Tài chính Quyết định giao, đầu tư, xây dựng, mua sắm
22 Quyết định xử lý tài sản công phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc 
23 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 
24 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 
  III. Lĩnh vực Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách  
25 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
 
     

   
 
     
     
   
   

1

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 3446579