----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 14/12/2020]
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Bảo trì hệ thống phần mềm QLNS Dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(xem chi tiết Quyết định số 239/QĐ-STC ngày 14/12/2020 tại đây)
[Đăng ngày 15/05/2020]

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Bảo trì hệ thống phần mềm QLNS Dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(xem chi tiết Quyết định số 104/QĐ-STC ngày 15/5/2020 tại đây)

 

[Đăng ngày 20/04/2020]
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Mua bản quyền bổ sung Phần mềm QLNS dự án đầu tư xây dựng cơ bản Pabmis cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(xem chi tiết Quyết định số 83/QĐ-STC ngày 20/4/2020 tại đây)
[Đăng ngày 20/04/2020]

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Mua sắm phần mền tổng hợp báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp Misa Mimosa. NET X1 và đào tạo, tập huấn cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Xem chi tiết Quyết định số 84/QĐ-STC ngày 20/4/2020 tại đây

[Đăng ngày 16/12/2019]

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:
Mua bản quyền bổ sung Phần mềm QLNS dự án đầu tư xây dựng cơ bản Pabmis cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(xem chi tiết Quyết định số 250/QĐ-STC ngày 16/12/2019 tại đây)

[Đăng ngày 05/12/2017]
Về việc chỉ định thầu thuê Hội trường tổ chức tập huấn hội nghị Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành, xem chi tiết Quyết định số 116/QĐ-STC ngày 19/6/2017 tại đây
12

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 83

Số lượt truy cập: 3446495