----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 12/08/2022]
  Ngày 18/7/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an tổ chức họp báo công bố Ứng dụng định danh điện tử (Ứng dụng VNeID) chính thức được đưa vào hoạt động. Ứng dụng VNeID gắn với sử dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử đã được đưa lên 02 kho ứng dụng AppStore (hệ điều hành IOS) và CHPlay (hệ điều hành Android) để người dân tải, cài đặt và sử dụng.
  Để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị, tiện ích của ứng dụng VNeID và sử dụng ứng dụng VNeID được thuận lợi, hiệu quả. Căn cứ Điện số 226/ĐK-HT ngày 04/8/2022 của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, ngày 08/8/2022 Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 4209/KH-CAT(QLHC) về việc tuyên truyền ứng dụng VNeID nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân về ứng dụng VNeID; vị trí, vai trò, giá trị và các tiện ích mà ứng dụng VNeID mang lại. Qua đó, tạo sự lan tỏa, đồng thuận, tin tưởng, cài đặt và khai thác sử dụng ứng dụng VNeID (chi tiết Kế hoạch số 4209/KH-CAT(QLHC)).

[Đăng ngày 11/08/2022]
Kết quả ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh điện tử (xem video clip tại đây)
[Đăng ngày 28/05/2022]
    Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3717/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch với những nội dung trong đính kèm: Kế hoạch số 1884/KH-STC.pdf. /.
[Đăng ngày 08/04/2022]
Ngày 04/4/2022, UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (xem chi tiết Quyết định số 909/QĐ-UBND tại đây)
[Đăng ngày 19/02/2022]
Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1403/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (xem chi tiết Kế hoạch số 1403/KH-UBND tại đây)
[Đăng ngày 11/01/2022]
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống dịnh danh và các xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp…(xem chi tiết Quyết định số 06/QĐ-TTg tại đây)
[Đăng ngày 24/10/2021]
Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. (xem chi tiết tại đây)
1

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 92

Số lượt truy cập: 3446916