----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 12/01/2022]

Stt

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

1

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
2021 68/CK-NSNN 103/QĐ-UBND


10/01/2022

103/QĐ-UBND
QT-2020-N-B68-TT343-56.xlsx

2

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2019 2021
67/CK-NSNN 103/QĐ-UBND

10/01/2022
3 Quyết toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 2021
66/CK-NSNN 103/QĐ-UBND

10/01/2022
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 2021 65/CK-NSNN 103/QĐ-UBND

10/01/2022
 5 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019  2021  64/CK-NSNN 103/QĐ-UBND10/01/2022
 6 Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2019  2021  63/CK-NSNN 103/QĐ-UBND

10/01/2022
 7 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 2021  62/CK-NSNN 103/QĐ-UBND

 

10/01/2022

 8 Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Khánh Hòa

 2021 247/BC-UBND 

 

 

30/11/2021

247/BC-UBND 


[Đăng ngày 30/12/2020]

Stt

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

1

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019
2020 68/CK-NSNN 3556/QĐ-UBND
30/12/2020

3556/QĐ-UBND.pdf
QT-2019-N-B68-TT343-56.xlsx

2

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2019 2020
67/CK-NSNN 3556/QĐ-UBND

30/12/2020
3 Quyết toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019 2020
66/CK-NSNN 3556/QĐ-UBND

30/12/2020
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2019 2020 65/CK-NSNN 3556/QĐ-UBND

30/12/2020
 5 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019  2020  64/CK-NSNN  3556/QĐ-UBND 30/12/2020
 6 Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2019  2020  63/CK-NSNN 3556/QĐ-UBND

30/12/2020
 7 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 2020  62/CK-NSNN 3556/QĐ-UBND

 

30/12/2020

 8 Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Khánh Hòa

 2020   224/BC-UBND 

 

23/11/2020 

 

224/BC-UBND


[Đăng ngày 06/01/2020]

Stt

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

1

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018
2020 68/CK-NSNN 18/QĐ-CTUBND
06/01/2020
18/QĐ-CTUBND.pdf
QT-2018-N-B68-TT343-56.xlsx

2

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018 2020
67/CK-NSNN 18/QĐ-CTUBND

06/01/2020
3 Quyết toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 2020
66/CK-NSNN 18/QĐ-CTUBND

06/01/2020
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2018 2020 65/CK-NSNN 18/QĐ-CTUBND

06/01/2020
 5 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018  2020  64/CK-NSNN  18/QĐ-CTUBND 06/01/2020
 6 Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2018  2020  63/CK-NSNN  18/QĐ-CTUBND

06/01/2020
 7 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2020  62/CK-NSNN  18/QĐ-CTUBND  
06/01/2020
 
1

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 94

Số lượt truy cập: 3446923