----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 12/03/2020]
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019 - VÒNG 2
Thông báo số 528/TB-HĐTDCC.pdf
DON DE NGHI PHUC KHAO.doc
[Đăng ngày 01/12/2019]

Thông báo về việc ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán:
1. Thời gian: Ngày 07/12/2019.
2. Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính, số 04 đường Trần Phú, Thành phố Nha Trang.
3. Đối tượng: Thí sinh dự tuyển chuyên ngành Tài chính, kế toán.
4. Nội dung ôn tập cụ thể:
- Buổi sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30:
+ Chuyên đề 1: Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
+ Chuyên đề 2: Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;
+ Chuyên đề 3: Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00:
+ Chuyên đề 4: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
+ Chuyên đề 5: Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;


Danh mục tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành: 
- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 
- Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 
- Luật quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 
- Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 
- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 
1

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 92

Số lượt truy cập: 3446667